Публічна оферта

Угода користувача

(правила використання сайту rq.kiev.ua)

Викладена нижче Угода є офіційною пропозицією (офертою) від правовласника ТМ Реаліті Квест будь-якій юридичній або фізичній особі, що на законних підставах набули право власності на стартовий пакет Споживчий квест та зареєструвалися на сайті rq.kiev.ua використовувати можливості сайту для участі у Квесті та отримання квитків на отримання Послуг. Дана угода є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, що означає, що її умови є однаковими для всіх користувачів і не можуть бути змінені. У разі прийняття умов даної угоди шляхом проходження процедури реєстрації на сайті (акцепт оферти) фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Користувачем (акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.    ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. За умовами даної угоди користувача, правовласник TM Реаліті Квест надає Користувачеві можливість зареєструватися та використовувати можливості Сайту.

1.2. Терміни в цій Угоді вживаються в такому значенні:

Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалася на Сайті за встановленою процедурою, прийнявши умови даної Угоди користувача в повному обсязі.

Сайт - rq.kiev.ua

Обліковий запис - електронний кабінет Користувача, за допомогою якого він може приймати участь у Квесті, отримувати квитки на отримання послуг.

Квиток – документ (як в паперовій, так і в електронній формі), який надає право його власнику скористатися Послугою без додаткової оплати. Квиток має цифровий код, що дозволяє ідентифікувати Користувача, та підтверджує його право одержати Послуги впродовж терміну дії квитка на умовах, вказаних у такому квитку.

Послуги – послуги, що надаються Користувачу партнерами Виконавця, які мають з ним договірні відносини та зобов’язалися надавати Користувачу послуги на підставі отриманих Квитків.

Квест - сукупність дій користувача, щодо  отимання послуг або товарів зазначених в каталозі, який відображений на Сайті.

1.3. Користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди. Якщо Користувач не  погоджується з умовами даної Угоди, йому не надається статус Користувача та забороняється використовувати Сайт.

 

2.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2.1. З метою участі у Квесті та отримання Послуг, необхідно на законних підставах набути право власності на стартовий пакет "Реаліті Квест", пройти процедуру реєстрації на Сайті, створити власний обліковий запис, ставши Користувачем.

2.2. Факт реєстрації на сайті означає повну і безумовну згоду Користувача з умовами даної угоди, після чого, Користувач має можливість отримувати Послуги в повному обсязі.

2.3. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни в дану Угоду користувача, відображаючи внесені зміни на веб-сторінці rq.kiev.ua/oferta без додаткового повідомлення Користувача.

2.4. Продовження участі у Квесті та отримання Послуг, після внесення змін до Угоди, означає згоду Користувача з внесеними змінами. У разі незгоди з внесеними змінами, Користувач зобов'язаний припинити використовувати сервіси Сайту.

2.5. Після проходження реєстрації Користувач отримує доступ до участі у Квесті та право отримання 1 (одної) Послуги з каталогу, доступному данному Користувачу за умовами дії його Квитків.

2.6. Після використання Квитків та отримання Послуг, Користувачу нараховується одна Послуга.

2.7. Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційності свого облікового запису (у тому числі, пароля) і за всю діяльність, яка відбувається з його обліковим записом.

2.8. Користувач має право користуватися Сайтом тільки за допомогою свого логіна і пароля, які він зобов'язується зберігати в таємниці від третіх осіб.

2.9. У разі обґрунтованих побоювань Користувача, що логін або пароль його облікового запису можуть бути використані третіми особами, він зобов'язується негайно змінити ці дані. Користувач несе всю відповідальність за несанкціоноване використання його облікового запису.

2.10. У разі неодноразового порушення правил, встановлених цією Угодою, Виконавець залишає за собою право призупинити або анулювати обліковий запис Користувача і припинити надання послуг.

 

3.    ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1.  Користувач зобов'язується сумлінно користуватися своїми правами на отримання Послуг та не порушувати прав та інтересів інших осіб.

3.2.   Користувач зобов'язується при реєстрації надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі реєстрації і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.

3.3.  У разі якщо дійсні дані Користувача не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання послуг Виконавця без попереднього повідомлення Користувача.

3.4.  Виконавець може заборонити Користувачу доступ в особистий кабінет, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не відповідаючи при цьому за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

3.5.   Виконавець має право видалити обліковий запис Користувача в разі надходження скарги від інших осіб на порушення правил, встановлених цією Угодою, а також на порушення умов договору, укладеного безпосередньо між Користувачем та партнерами Виконавця, які надають Послуги Користувачу.

3.6. Виконавець зобов'язується докладати зусиль для виконання своїх зобов'язань по безперебійній роботі Сайту і його сервісів.

3.7.  Користувач гарантує, що він не буде:

- створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;

- намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна і пароля;

- реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи;

- надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам.

3.8. Приймаючи участь у Квесті, Користувач розуміє, що Виконавець не несе відповідальності за якість Послуг, що надають партнери Виконавця.

 

4.    ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1. Реєстрація на Сайті, участь у Квесті та отримання Послуг в результаті такої участі є безкоштовним.

4.2. Виконавець пропонує Користувачеві ряд платних сервісів і послуг, ознайомитися з якими можна за адресою: rq.kiev.ua.

 

5.    ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Користувач розуміє і погоджується з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті Послуг, а Виконавець не несе ніякої відповідальності за якість наданих Послуг, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом отримання Послуг.

5.2. Претензії, пов'язані з якістю наданих партнерами Виконавця Послуг, пред'являються безпосередньо цим партнерам. Перед придбанням Квитка на отримання Послуги, Користувач зобов'язується ознайомитися з видом Послуги, особою, що її надає, з’ясувати всі деталі надання такої Послуги, щоб уникнути придбання Послуги, що йому не підходить з тих чи інших причин.

5.3. Якщо у Користувача виникають претензії до якості Послуг, що надаються йому в результаті використання останнім Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавця особі, що надає такі Послуги, а також звільняє Виконавця від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню шкоди, збитків і витрат, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні в результаті отримання Послуги або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди про надання Послуг.

5.5. Скачування будь-якої інформації або матеріалів з Сайту здійснюється на свій страх і ризик. Виконавець не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Виконавця та / або будь-якої інформації  на них про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

5.6. Виконавець не гарантує відповідності якості Послуг партнерів Виконавця очікуванням Користувача.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за роботу своїх партнерів, якість, своєчасність та добросовісність надання Послуг, а лише надає комунікаційну платформу для розповсюдження Послуг.

5.8. Якщо Користувачем не доведено зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або логіна й пароля, вважаються здійсненими цим.

6.    ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.   З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Користувач, реєструючись на Сайті і приймаючи участь у Квесті дає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних. Згода на обробку персональних даних надається в момент підтвердження реєстрації на Сайті шляхом проставлення галочки під текстом: «Я ознайомлений з  умовами Публічної Офертіта погоджуюсь із ними повністю».

6.2. Виконавець обробляє персональні дані шляхом здійснення дій (операцій) з персональними даними, які включають: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Метою використання персональних даних та наступної їх обробки є отримання Користувачем послуг, які надаються Виконавцем або його партнерами.

6.3.    Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Користувача в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

6.4.   Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснений шляхом направлення Користувачем відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Користувач згоден з тим, що таке відкликання може спричинити такі наслідки:

- Відмова з боку Виконавця в наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних;

- Видалення облікового запису Користувача з Сайту, в разі неможливості надання послуг без наявності у Виконавця таких даних.

6.5.  Користувач також дає згоду на інші дії, що може здійснювати Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними персональними даними: ім'я користувача, дата народження, регіон проживання, адресу електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням користувача, ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів, повідомлення, листи, заяви, тощо.

6.6.  Відповідно до вимог чинного законодавства України Виконавець може розкривати частину даних Користувача третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, у тому числі державним органам та установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

6.7.   Сторони домовились, що Виконавець може передавати отримані на підстав даної Угоди персональні дані своїм партнерам лише з метою ідентифікації Користувача для надання йому Послуг.

 

7.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Дана Угода набирає чинності з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє до моменту видалення облікового запису Користувача.

7.2. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути щодо цього договору або у зв'язку з ним. У разі, якщо сторони не досягнуть домовленості щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до підсудності, встановленої законодавством України.